การฝึกอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2562

โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (PDSTax)

- นำเข้าข้อมูลกรมที่ดินเชฟไฟล์และ CSV ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อัตโนมัติ

- นำเข้าข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และป้าย แบบอัตโนมัติ พร้อมมีภาพประกอบ

- ออกรายงาน ภ.ด.ส.3 จากฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000 เดิม แจ้งบัญชีแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินรายบุคคล

- จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณภาษี และแจ้งประเมินภาษี

  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ

   1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรมได้

   2.หน่วยงานที่เคยไปอบรมกับกรม มาแล้วมีความพร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ติดปัญหา กำลังทำเรื่องขอ license โปรแกรมกรมกรมก่อนถึงจะดำเนินการได้ สามารถใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS แต่จัดทำในรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามมาตราฐานของโปรแกรมกรม (ltaxgis และ Ltax3000) เมื่อได้ ลายเช่น ของกรม ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลย

   3.หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ อยากปรับแผนทีจากงานเก่าเข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

  1.แจกฟรีแผนที่แม่บท เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนที่ได้สำเร็จทุกที่

 2.ดำเนินการแปลงไฟล์แผนที่เดิม เข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 เป็นรูปแบบมาตราฐานของกรม สำหรับ หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ปรับระบบแผนที่ภาษี เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม จาก โปรแกรม Autocad เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000

Autocad

LTaxGIS
ปรับระบบแผนที่ภาษี อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จาก โปรแกรม Autocad เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000

Autocad

LTaxGIS
ปรับระบบแผนที่ภาษี เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาก โปรแกรม MapInfo เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000

MapInfo

LTaxGIS

 3.คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฉบับบเมนูภาษาไทย ละเอียดทุกขั้นตอน และ VDO/คู่มือ ประกอบการอบรมอื่นๆ >> คลิก

    - ปฏิบัติการ 1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่องานแผนที่ภาษี

    - ปฏิบัติการ 2 การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง

    - ปฏิบัติการ 3 การสร้างแผนที่ระวางทาบทับแนวเขตปกครอง

    - ปฏิบัติการ 4 การจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map)

    - ปฏิบัติการ 5 การตรึงพิกัด (Georeferencing) และตัดขอบ(Clip) ระวางที่ดิน

    - ปฏิบัติการที่ 6 การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)

    - ปฏิบัติการที่ 7 การนาเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจาแปลงที่ดิน (LOT)

    - ปฏิบัติการที่ 8 การสร้างแผนที่โรงเรือนและป้าย

    - ปฏิบัติการที่ 9 การส่งแผนที่ไปยังโปรแกรม LTAX 3000

    - ปฏิบัติการที่ 10 การออกสารวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 4.เทคนิคการออกสำรวจภาคสนาม และการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ให้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็วบริการด้านปรับระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากงานเก่า เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000 v 3.1 ของกรม ฯ

ปรับระบบแผนที่ภาษี อบต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จาก โปรแกรม NMTTaxmap เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000 v 3.1
ปรับระบบแผนที่ภาษี อบต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จาก โปรแกรม Ltax3000 v2.4 เป็นระบบ LTaxGIS/Ltax3000 v 3.1

บริการจัดทำจัดทำเส้นชั้นความสูง(Contour)ระยะ 1 เมตร พร้อมภาพถ่ายจากดาวเทียม ความละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000

จัดทำเส้นชั้นความสูง(Contour)ระยะ 1 เมตร อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา ศึกษาความสูงต่ำของพื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ำ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
351
Yesterday
649
This Month
0
Last Month
19,021
This Year
56,099
Last Year
238,060