การฝึกอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2561/2562

  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ

   1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรมได้

   2.หน่วยงานที่เคยไปอบรมกับกรม มาแล้วมีความพร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ติดปัญหา กำลังทำเรื่องขอ license โปรแกรมกรมกรมก่อนถึงจะดำเนินการได้ สามารถใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS แต่จัดทำในรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามมาตราฐานของโปรแกรมกรม (ltaxgis และ Ltax3000) เมื่อได้ ลายเช่น ของกรม ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลย

   3.หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ อยากปรับแผนทีจากงานเก่าเข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

  1.แจกฟรีแผนที่แม่บท เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนที่ได้สำเร็จทุกที่ ประกอบด้วย

    - ข้อมูลแผนที่แนวเขตปกครอง ข้อมูลแผนที่ตารางกริด 4000 ,2000,1000,500

    - ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000

    - ข้อมูลแผนที่เขต ( zone) และ ข้อมูลแผนที่เขตย่อย ( block)

   - ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินทั้ง โฉนด และ สปก. ไม่ต้องเสียเวลาวาดแปลงที่ดิน

  2.แจกแผนที่รูปแปลงที่ดิน สปก. พร้อมทะเบียนผู้ถือสิทธิ(Excel)แยกรายตำบลสำหรับท้องถิ่นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก. ในพื้นที่ (ฟรี)

 3.คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฉบับบเมนูภาษาไทย ละเอียดทุกขั้นตอน

    - ปฏิบัติการ 1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่องานแผนที่ภาษี

    - ปฏิบัติการ 2 การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง

    - ปฏิบัติการ 3 การสร้างแผนที่ระวางทาบทับแนวเขตปกครอง

    - ปฏิบัติการ 4 การจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map)

    - ปฏิบัติการ 5 การตรึงพิกัด (Georeferencing) และตัดขอบ(Clip) ระวางที่ดิน

    - ปฏิบัติการที่ 6 การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)

    - ปฏิบัติการที่ 7 การนาเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจาแปลงที่ดิน (LOT)

    - ปฏิบัติการที่ 8 การสร้างแผนที่โรงเรือนและป้าย

    - ปฏิบัติการที่ 9 การส่งแผนที่ไปยังโปรแกรม LTAX 3000

    - ปฏิบัติการที่ 10 การออกสารวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 4.VDO/คู่มือ ประกอบการอบรมอื่นๆ >> คลิก

 5.ดำเนินการแปลงไฟล์แผนที่เดิม เข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 เป็นรูปแบบมาตราฐานของกรม สำหรับ หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) หลังการฝึกอบรม

ตัวอย่าง ผลการปรับข้อมูล หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
   -   ทต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   -   ทต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

บริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS


3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยมริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

12 - 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ จังหวัดสุรินทร์

25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก

11-13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

4-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

1 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

11-15 พฤศจิกายน 2560 จัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

28 สิงหาคม 2560 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลระบบโปรแกรม 506 ออนไลน์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ให้กับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บริการด้านจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LtaxGis & LTax3000


จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559

โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557

จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557

โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2554

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
326
Yesterday
926
This Month
13,911
Last Month
15,713
This Year
13,911
Last Year
225,279