โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากการสำรวจข้อมูลภาคสนามและข้อมูลที่ดิน ประจำเดือน ตามมาตรา ๑๐ ด้วยโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX ๓๐๐๐) เพื่อรองรับโปรแกรม LTAX ONLINE ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่

โครงการอบรมแผนที่ภาษี ปี 2566 คลิก https://drive.google.com/file/d/1FHNuXNcBqxWjdUBnwVkw_v6QIxTHx1HI/view?usp=sharing

โครงการอบรมแผนที่งานช่าง ปี 2566 คลิก https://drive.google.com/file/d/198XBk-a3Cb2OkFqimae3asLUMntgpjB8/view?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.วีระพงษ์   โทร/ไลน์: 086-6451435 คลิกhttps://line.me/ti/p/RBhgjErHBT

เนื้อหาจากการฝึกอบรม

1.จัดทำและปรับปรุงแผนที่แม่บท พร้อมแบบพิมพ์สำหรับตรวจ LPA
2.จัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000 V4.0 จากข้อมูลกรมที่ดิน โฉนด นส3.ก. นส3 สปก และอื่นๆ
3.การจัดทำแบบพิมพ์สำรวจภาคสนาม และแปลงไฟล์แผนที่เป็น kml เพื่อใช้ในมือถือช่วยในการสำรวจภาคสนาม
4.การนำเข้าข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากไฟล์ Excel จากการสำรวจภาคสนาม/ทะเบียนคุม/ข้อมูลจากโปรแกมอื่น แบบอัติโนมัติ
5.การนำเข้าข้อมูลป้าย จากไฟล์ Excel จากการสำรวจภาคสนาม/ทะเบียนคุม/ข้อมูลจากโปรแกมอื่น แบบอัติโนมัติ
6.การจัดปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (โอนกรรมสิทธิ์/แบ่งแยกแปลง/รวมแปลง/กำหนดรหัสที่ดินใหม่) ตามมาตรา10 ใน LTAX3000 V4.0 และจัดทำรายงาน ผท.13
7.การจัดปรับปรุงข้อมูลแผนที่ (แบ่งแปลง/รวมแปลง/กำหนดรหัสที่ดินใหม่) ตามมาตรา10 ใน LTAXGIS V2.2

***สิทธิพิเศษ**

- เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหางานแผนที่ภาษี ตลอด
- รายงาน ภ.ด.ส.3 รายบุคคล(มีภาพประกอบ)
- นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลประเภทสิ่งปลูกสร้างใหม่ (6ประเภท 69แบบ) ปี 2566 แบบอัติโนมัติ ไม่ต้องปรับที่ละรายการ
- นำเข้าและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินรายแปลงใหม่ 2566 ประเภท โฉนด นส3.ก. และ นส3
- นำเข้าและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินรายแปลงใหม่ 2566 ประเภท สปก.และอื่นๆ
- โอนข้อมูลปีภาษี Ltax3000v4 เป็นปี 2566 พร้อมปรับข้อมูลอายุสิ่งปลูกสร้าง/ค่าเสื่อมราคา
- นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลมาตรา_10_รายเดือน จาก ตุลาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2565 รวมทั้งหมด 37 เดือน