ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่ <<คลิก >>
เนื้อหาจากการฝึกอบรม
1.จัดทำและปรับปรุงแผนที่แม่บท พร้อมแบบพิมพ์สำหรับตรวจ LPA
2.จัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000 V4.0 จากข้อมูลกรมที่ดิน โฉนด นส3.ก. นส3 สปก และอื่นๆ
3.การจัดทำแบบพิมพ์สำรวจภาคสนาม และแปลงไฟล์แผนที่เป็น kml เพื่อใช้ในมือถือช่วยในการสำรวจภาคสนาม
4.การนำเข้าข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จากไฟล์ Excel จากการสำรวจภาคสนาม/ทะเบียนคุม/ข้อมูลจากโปรแกมอื่น แบบอัติโนมัติ
5.การจัดปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (โอนกรรมสิทธิ์/แบ่งแยกแปลง/รวมแปลง/กำหนดรหัสที่ดินใหม่) ตามมาตรา10 ใน LTAX3000 V4.0 และจัดทำรายงาน ผท.13
6.การจัดปรับปรุงข้อมูลแผนที่ (แบ่งแปลง/รวมแปลง/กำหนดรหัสที่ดินใหม่) ตามมาตรา10 ใน LTAXGIS V2.2
***สิทธิพิเศษ**
- เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหางานแผนที่ภาษี ตลอด
- นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลประเภทสิ่งปลูกสร้างใหม่ (6ประเภท 69แบบ) ปี 2566 แบบอัติโนมัติ ไม่ต้องปรับที่ละรายการ
- นำเข้าและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินรายแปลงใหม่ 2566 ประเภท โฉนด นส3.ก. และ นส3 สปก.และอื่นๆ
- โอนข้อมูลปีภาษี Ltax3000v4 เป็นปี 2566 พร้อมปรับข้อมูลอายุสิ่งปลูกสร้าง/ค่าเสื่อมราคา
- นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลมาตรา_10_รายเดือน จาก ตุลาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2565 รวมทั้งหมด 37 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.วีระพงษ์   โทร/ไลน์: 086-6451435 คลิก >>https://line.me/ti/p/RBhgjErHBT คู่มือการใช้งานโปรแกรม >>YouTube Channel
PdstaxPro Update
pdstaxpro
(24/5/2566-12.00)
PDS6 template (MailMerge)
pds6_template.zip
วีดีโอ วิธีการ Update โปรแกรม
25/04/2566
  - เมนูปรับปีก่อสร้างอาคารได้หลายรายการ/รองรับการประเมินภาษีพื้นที่ว่างเปล่าติดต่อกันเกิน 3ปี (0.6% )
18/04/2566
  - ปรับการคำนวนภาษีและการแสดงผลรายงาน ภดส7. +ปรับการแสดงผลตัวเลขหลักพัน
2/04/2566
  - เพิ่ม MailMerge Template ปี 2566 สำหรับทำ ภดส6 (รายชื่อทั้งหมด/รายชื่อแยกตามหมู่/รายชื่อนอกเขต)