การสร้างไฟล์ KMLเพื่อการสำรวจภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยLTAXGIS และ Google Earth

>>  คู่มือและวีดีโอการฝึกอบรม >>การสร้างไฟล์ KMLเพื่อการสำรวจภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยLTAXGIS และ Google Earth

  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

ติดต่อสอบถาม   >>   อีเมล์ : ajarn.veerapong@gmail.com  ||  LineID:ajarnveerapong  ||  โทรศัพท์ :086-6451435 (วีระพงษ์)
Telephone :086-6451435 (о)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  ʹʵ͡þѲҷͧ
Statistics @ Mar-2016
Today
206
Yesterday
274
This Month
3,782
Last Month
6,280
This Year
29,597
Last Year
63,199