จัดทำภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง 1:4000

สินค้าและบริการ >>> บริการรับทำแผนที่ ขายภาพถ่ายทางอากาศ ขายภาพถ่ายจากดาวเทียมราคาถูก

รับจัดทำภาพถ่ายจากดาวเทียม Google Earth ,Bing Map ,Yahoo Map รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4,000 ราคาถูก (1 ระวางเท่ากับ 4 ตารางกิโลเมตร) ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น

 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAXGIS & LTAX3000) ซึ่งจะนำแผนที่แปลงที่ดินมาซ้อนทับกับภาพถ่ายจากดาวเทียม

ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่แปลงที่ดิน นำแผนที่แปลงที่ดินมาซ้อนทับกับภาพถ่ายจากดาวเทียม
 

แผนที่โครงการ แผนที่หมู่บ้าน และสถานที่สำคัญต่างๆ มาตราส่วน 1:4000

แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม สนามบินสุวรรณภูมิ ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร จัดทำในรูปแบบ .TIF ไฟล์ ความละเอียด 300 dpi แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม บ้านคำเพิ่ม หมู่ 8 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร ไฟล์งานเป็น .TIF ขนาด A1 (59.4cm x 84.1cm) ค่าความละเอียด 300 dpi ติดไว้ที่แผนพัฒนาชุมชนกับศาลาประชาคมหมู่บ้าน

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
685
Yesterday
360
This Month
9,058
Last Month
21,497
This Year
229,203
Last Year
225,279