โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การฝึกอบรม/เอกสารคู่มือ

   -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   -  สารสนเทศภูมิศาสต์ทางอินเตอร์เน็ต (Internet GIS) เพื่อรายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดย
ศูนย์อบรมบริการวิชาการคณะเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมกับ
กลุ่มช่วยเหลืองานจัดเก็บและพัฒนารายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ
www.ajarnveerapong.com  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ

   1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรมได้

   2.หน่วยงานที่เคยไปอบรมกับกรม มาแล้วมีความพร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ติดปัญหา กำลังทำเรื่องขอ license โปรแกรมกรมกรมก่อนถึงจะดำเนินการได้ สามารถใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS แต่จัดทำในรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามมาตราฐานของโปรแกรมกรม (ltaxgis และ Ltax3000) เมื่อได้ ลายเช่น ของกรม ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลย

   3.หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ อยากปรับแผนทีจากงานเก่าเข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

  1.แผนที่ขอบเขตปกครองและตารางกริดทุกมาตราส่วน

  2.ภาพถ่ายจากดาวเทียม มาตราส่วน 1:4000


Download!! ตัวอย่างภาพถ่ายจากดาวเทียม
อบต.คูคำ อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น

  3.ภาพขอบเขตแปลงที่ดิน (รวบรวมจากเว็บ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน | กรมที่ดิน )


Download!! ตัวอย่างภาพขอบเขตแปลงที่ดิน
อบต.คูคำ อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น

  4.ภาพขอบเขตแปลงที่ดิน สปก.


Download!! ตัวอย่างภาพขอบเขตแปลงที่ดิน สปก
อบต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

  5.คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วย QGIS ฉบับบเมนูภาษาไทย ละเอียดทุกขั้นตอน

  ปฏิบัติการ 1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่องานแผนที่ภาษี   ปฏิบัติการ 6 การนำเข้า(Digitize) รูปแปลงที่ดิน
  ปฏิบัติการ 2 การสร้างแผนที่หลักเขตปกครอง   ปฏิบัติการ 7 การสร้างแผนที่ทางกายภาพ(Base Map)
  ปฏิบัติการ 3 การสร้างแผนที่แนวเขตปกครอง   ปฏิบัติการ 8 การแบ่งเขต(Zone) และเขตย่อย(Block)
  ปฏิบัติการ 4 การสร้างแผนที่ระวางทาบทับแนวเขตปกครอง   ปฏิบัติการ 9 การให้รหัสประจำแปลงที่ดิน(LOT)
  ปฏิบัติการ 5 การตรึงพิกัด (Georeferencing) และตัดขอบ(Clip) ระวางที่ดิน   ปฏิบัติการ 10 การส่งแผนที่ (Shapefile) ไปยังโปรแกรม LTAX3000

คู่มือและไฟล์ประกอบการฝึกอบรม

   6.ปรับแผนทีจากงานเก่าที่เคยจ้างทำมาแล้ว เข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) หลังการฝึกอบรม

ตัวอย่าง ผลการปรับข้อมูล หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
   -   อบต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
   -   อบต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
   -   ทต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   -   ทต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
   -   อบต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
บริการจัดทำแผนที่ฐาน /เส้นชั้นความสูง /ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000
แผนที่ตำบล/หมู่บ้าน
แผนที่โครงการ/สถานที่สำคัญ
แผนที่เส้นชั้นความสูง
ภาพถ่ายจากดาวเทียม งานแผนที่ภาษี
ติดต่อสอบถาม   >>   อีเมล์ : ajarn.veerapong@gmail.com  ||  LineID:ajarnveerapong  ||  โทรศัพท์ :086-6451435 (วีระพงษ์)
Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
289
Yesterday
496
This Month
11,319
Last Month
18,595
This Year
201,850
Last Year
189,122