การฝึกอบรม/เอกสารคู่มือ

การฝึกอบรม/เอกสารคู่มือ

taxmap_gis
 - การสร้างแผนที่หลักเขตการปกครองและแนวเขตการปกครองจากคำบรรยายแนวเขตปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
 - การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000 จากโปรแกรม Google Earth
 - การจัดทำแผนที่กายภาพ (Base Map)
 - การจัดทำแผนที่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (Building)
tambon_gis
 - การสร้างแผนที่หลักเขตการปกครองและแนวเขตการปกครองจากคำบรรยายแนวเขตปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
 - การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000 จากโปรแกรม Google Earth
 - การจัดทำแผนที่กายภาพ (Base Map)
 - การจัดทำแผนที่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (Building)
r506_gis
1.  การให้บริการข้อมูลแผนที่ Web GIS โดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรีรหัสเปิด
2.  MapServer for Windows – MS4W
3.  PostgreSQL/PostGIS
4.  Php mapScript
5.  JpGraph OpenSource

.

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
204
Yesterday
468
This Month
17,108
Last Month
19,191
This Year
171,717
Last Year
225,279