บริการรับทำแผนที่ เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

 

 

สินค้าและบริการ >>> บริการรับทำแผนที่ เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

เส้นชั้นความสูง (Contour Line) คือ เส้นที่แสดงลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่ เป็นเส้นจินตนาการของระดับที่คงที่บนพื้นดิน เป็นเส้นที่ได้จากการลากเส้นคงที่ผ่านจุดต่าง ๆ บนพื้นดินที่มีค่าระดับเท่ากัน เส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นบวก คือเส้นที่แสดงค่าความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนเส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นลบเป็นเส้นชั้นความสูงที่แสดงค่าความสูงใต้ระดับน้ำทะเลปานกลาง

 

แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม และ เส้นชั้นความสูงระยะ 1 เมตร สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำ

 

จากโฉนดแปลงที่ดิน พื้นที่บริเวณ ต.ตอนสิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย มาจัดทำภาพถ่ายจากดาวเทียม แล้วหาค่าค่าพิกัดและค่าจุดระดับ(Spot Height) เพื่อสร้างเส้นชั้นความสูง ( Contour Lines ) โดยมีีค่าความต่างของเส้น Contour แต่ละเส้นซึ่งถูกกำหนดในแนวดิ่ง ที่ระยะ 1 เมตร ทำให้ทราบระดับความสูงต่ำของพื้นที่ สำหรับการออกแบบในการปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทางใหลของน้ำ การวางแผนการทำท่อส่งน้ำ และอื่นๆ

Telephone :086-6451435 (о)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  ʹʵ͡þѲҷͧ
Statistics @ Mar-2016
Today
522
Yesterday
727
This Month
17,220
Last Month
17,220
This Year
90,824
Last Year
238,060