โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (PDSTax)

โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (PDSTax)

- นำเข้าข้อมูลกรมที่ดินเชฟไฟล์และ CSV ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อัตโนมัติ

- นำเข้าข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และป้าย แบบอัตโนมัติ พร้อมมีภาพประกอบ

- ออกรายงาน ภ.ด.ส.3 จากฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000 เดิม แจ้งบัญชีแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินรายบุคคล

- จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณภาษี และแจ้งประเมินภาษี

นำเข้าข้อมูลกรมที่ดินเชฟไฟล์และ CSV ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อัตโนมัติ

นำเข้าข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง แบบอัตโนมัติ พร้อมมีภาพประกอบ

นำเข้าข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับป้าย แบบอัตโนมัติ พร้อมมีภาพประกอบ

ออกรายงาน ภ.ด.ส.3 จากฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000 เดิม

แจ้งบัญชีแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินรายบุคคล


  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
458
Yesterday
649
This Month
0
Last Month
19,021
This Year
56,099
Last Year
238,060