โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

LTAXGIS/QGIS & LTAX 3000

 -  การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Teamviewer  - วิธีลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์
 - การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ผ่านระบบเครือข่าย (Network)  - การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS)
 -  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  - การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
 -  การส่งแผนที่ (Map) เข้าสู่โปรแกรม LTAX 3000

วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TeamViewer


ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer <<คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดโปรแกรมแตกไฟล์ winrar <<คลิ๊กที่นี่

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งมาแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ TeamViewer_Setup.exe

2. คลิกปุ่ม Next


3. คลิกเลือก personal / non-commercial use
4. คลิกปุ่ม Next >


5. คลิกให้มีเครื่องหมายถูกในช่องทั้ง 2 รายการ
6. คลิกปุ่ม Next


7. คลิกปุ่ม Next


8. คลิกปุ่ม Next >


9. โปรแกรม TeamViewer จะเริ่มติดตั้ง


10. คลิกปุ่ม Finish เท่านี้ก็เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม


การใช้โปรแกรม TeamViewer 5

1. คลิกปุ่ม Start

2. คลิกเลือก All Programs > TeamViewer 5 > TeamViewer 5


3. หน้าจอโปรแกรม TeamViewer จะเปิดขึ้นมา ให้ท่านแจ้งรหัส ID และ Password ที่เห็นในช่อง ทางทีมงานจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านได้

*Password จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เข้าโปรแกรม TeamViewer ใหม่


บริการจัดทำแผนที่ฐาน /เส้นชั้นความสูง /ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000
แผนที่ตำบล/หมู่บ้าน
แผนที่โครงการ/สถานที่สำคัญ
แผนที่เส้นชั้นความสูง
ภาพถ่ายจากดาวเทียม งานแผนที่ภาษี
ติดต่อสอบถาม   >>   อีเมล์ : ajarn.veerapong@gmail.com  ||  LineID:ajarnveerapong  ||  โทรศัพท์ :086-6451435 (วีระพงษ์)
Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
622
Yesterday
592
This Month
8,093
Last Month
19,035
This Year
217,659
Last Year
189,122