โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

>>  คู่มือและวีดีโอการฝึกอบรม >>การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ผ่านระบบเครือข่าย (Network)

 -  การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Teamviewer  - วิธีลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์
 - การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ผ่านระบบเครือข่าย (Network)  - การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS)
 -  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  - การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
 -  การส่งแผนที่ (Map) เข้าสู่โปรแกรม LTAX 3000


  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

แจกแผนที่รูปแปลงที่ดิน สปก. พร้อมทะเบียนผู้ถือสิทธิ(Excel)แยกรายตำบล
สำหรับท้องถิ่นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท สปก. ในพื้นที่

ติดต่อสอบถาม   >>   อีเมล์ : ajarn.veerapong@gmail.com  ||  LineID:ajarnveerapong  ||  โทรศัพท์ :086-6451435 (วีระพงษ์)
Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
396
Yesterday
581
This Month
7,759
Last Month
23,004
This Year
110,875
Last Year
225,279